Deistân fan de skûtsjepool SKS - 2023 Stavoren

PosysjeNammeSkoareFoarsizzingen
141ItRintFoarGjinMeeter3Foarsizzings toanen
142Harris3Foarsizzings toanen
143ponnie3Foarsizzings toanen
144FroukjeMiedema3Foarsizzings toanen
145Albertine3Foarsizzings toanen
146B13Foarsizzings toanen
147Inos3Foarsizzings toanen
148Bobijco3Foarsizzings toanen
149Boppeslach2Foarsizzings toanen
150Henny2Foarsizzings toanen
151Bos2Foarsizzings toanen
152Sa-Fier2Foarsizzings toanen
153Jilles Postma2Foarsizzings toanen
154henk752Foarsizzings toanen
155Johannes Hylcema2Foarsizzings toanen
156Iemkje2Foarsizzings toanen
157Durk roel2Foarsizzings toanen
158Team Vlieger 2Foarsizzings toanen
159Richard 104662Foarsizzings toanen
160J. J. 2Foarsizzings toanen